تاریخ: ۱۲:۳۹ :: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
الگوهای روزهای سخت ملت ایران

مهدی باقری میبدی/ دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع) تهران

روزها و ماه‌هایی که در حال سپری کردن آن هستیم، روزهای سختی از منظر اقتصادی است، اینکه در چند ماه افزایش چند برابری قیمت‌ها وجود داشته است و اینکه به‌تبع آن معیشت مردم سخت‌تر از گذشته شده است، آن را به اثبات رسانده است.

آری اثرات تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما به اذعان اندیشمندان داخل و خارج، آنچه بیش از تحریم‌ها بر معیشت مردم فشار وارد می‌کند، رفتارهای نامناسب بعضی در داخل و سوء مدیریت مسئولین ماست.

اما مگر نه این است که این ملت عمری است با تحریم دست‌وپنجه نرم کرده، و در هشت سال جنگ ظالمانه دنیا با ملت ایران به پیروزی رسیده و دشمنان را انگشت به حیرت نگاه داشت؛ مگر مادران و پدرانی که پاره‌های تن خود را به مقابله با دشمن برای حفظ عزت کشور بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی تقدیم کردند، و بعد از ده‌ها سال فقط چندتکه از استخوان‌های فرزندشان را تحویل گرفتند و بر آن بالیدند، و چه‌بسا که بعضی از همان جوانان بی‌نام‌ونشان بازگشتند، از همین ملت نبودند…

اما امروز که شاید جنگی سخت از گذشته روبروی ماست، چرا به‌جای ایثار و ازخودگذشتگی در طراحی دشمن بازی کنیم که وی نظاره‌گر به این هیاهو، ریشخند بزند. عده‌ای که در شرایط بد اقتصادی دست به احتکار و چنان به بازارها هجوم آورده‌اند که قحطی را بر خود مسلم دانسته‌اند!

نه، مباد که یک ایرانی و یک مسلمان این‌چنین باشد…

چرا برای روزی خویش که خداوند آن را برای هر موجودی مسجل کرده، این‌قدر می‌جنگیم، انگار که تاکنون صرفاً به اتکای خود روزی به دست آورده و خدا در زندگی‌هایمان جایی نداشته است،

آن الگوهای این ملت که همانا کسانی اند که تا پای خون ایثار کردند تا این ملت سرافراز بماند و در برابر دشمن سرخم نکند، را چرا فراموش کردیم به مانند اینکه اصلا آن ها فرزندان این مرز و بوم نبوده اند.

قطعاً بخشی از این وضع موجود از بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های بعضی از مسئولین ماست، که البته ما به انتخاب خود آنان را انتخاب کردیم و حال نتیجه آن را می‌بینیم، و البته در شرایط کنونی هر مسئولی که جهادی و شبانه‌روزی برای ملت تلاش نکند به ملت خیانت کرده و روزی جزای آن را خواهد چشید، اما نقش مردم در این روزگاران کجاست، مردم نیازمند بصیرتی هستند که طبق سنت الهی خداوند که سرنوشت قومی را تغییر نخواهد داد مگر اینکه خودشان تغییر را رقم بزنند، عمل کنند و آنگاه است که خداوند به مدد آنان خواهد آمد….