تاریخ: ۹:۰۰ :: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
ماهنامه “حائر” در میبد منتشر خواهد شد

ماهنامه "حائر" از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.

به گزارش “میبدما”، دفتر مرکزی این ماهنامه که مجوز انتشار در سطح استان یزد را دارد، در شهرستان میبد قرار دارد.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول این نشریه دکتر سید مصطفی میرمحمدی میبدی، عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه میبد و سردبیری آن را احمد کریمی، خبرنگار میبدی برعهده دارد.
رویکرد این ماهنامه تحلیلی و انتقادی خواهد بود و گفته می‌شود اولین شماره آن در مرداد ماه امسال منتشر خواهد شد.
اخبار تکمیلی در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.