تاریخ: ۹:۱۱ :: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
مبارزه زنان با داعشِ بدحجابی

یادداشت ارسالی مخاطب

وقتی چادرم را کنار بگذارم از سختی رها می شوم.
شاید چند وقتی است که اطرافیانم را که چادر رابرای حجاب پذیرفته بودند میبینم که گاهی چادر از سرشان کنار میرود احساس خوبی دارند فکر می کنند راحت وباکلاس شده اند ولی به این فکر نمی کنند که این مکری شیطانی است که می خواهد حیا و مهربانی را از آنها بگیرد .
آری حجاب سخت است ولی یک سختی که طبق دستور اسلام عزیزم آن را انتخاب می کنیم تا سختی تجاوز، ناامنی دخترانمان و به عذاب افتادن پسران و مردان جامعه خودمان را نبینیم.
بله من به عمد این سختی را می پذیرم تا با پنهان کردن زیباییهایم که می توانم آن را به رخ مردان و زنان دیگر بکشانم با همه مهربان باشم و در حق همه جامعه محبت کنم تا جامعه اسلامی من و فرزندانم هر روز در این مسیر پرتلاطم بیشتر بدرخشند و زیبایی هایشان را به همه نشان دهند.

برای همه دوستان با محبت باحجاب با هرلباسی می نویسم زحمت ما برای حجاب و امر همه به حجاب رسالتی بیشتر زنانه است برای سرافرازی اسلام درست مانند کسانی که با داعش می جنگند و امنیت را برای ما زنان به ارمغان می آورند، ما زنان این سرزمین با همه محبت وجودیمان با داعش بدحجابی میجنگیم تا امنیت روانی را به همه زنان ومردان مسلمان هدیه دهیم.