تاریخ: ۸:۵۲ :: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

قرارداد پروژه فاضلاب شهر ندوشن به پیمانکار ابلاغ شد.

فرزین خادمی بخشدار ندوشن از ابلاغ قرارداد فاضلاب شهر ندوشن به پیمانکار خبر داد و افزود: با پیگیری های به عمل آمده ، اعتبار اجرای فاضلاب شهر ندوشن تأمین و پیمانکار مشخص شده است که با حضور مسئولین آب و فاضلاب و نماینده پیمانکار ، تحویل زمین تصفیه خانه فاضلاب شهر ندوشن انجام گردید.
خادمی ادامه داد: پیمانکار می بایست طی مدت ۶ ماه طراحی پروژه را انجام و پس از طراحی ، ظرف مدت ۱ سال فاضلاب ندوشن را اجرا نماید.
بخشدار ندوشن در پایان از همکاری و مساعدت مسئولین قدردانی نمود.