تاریخ: ۷:۳۹ :: ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
📸تصاویری از بازار میوه‌فروش ها در پنجشنبه‌بازار میبد

تصاویری از بازار میوه فروش ها در پنجشنبه بازار میبد در مکان امامزاده خدیجه خاتون را مشاهده می فرمایید: