تاریخ: ۲۳:۳۹ :: ۱۳۹۵/۰۹/۰۳

اوقیانوس عاشقان حسین(ع) این روزها در عراق و جاده نجف-کربلا بزرگترین تجمع بشریت را تشکیل داده اند. سومین گزارش تصویری میبدما از پیاده روی بزرگ اربعین حسینی را مشاهده فرمایید

img_4322-copy img_4373-copy img_4414-copy img_4101-copy img_4102-copy img_4111-copy img_4122-copy img_4130-copy img_4135-copy img_4137-copy img_4146-copy img_4155-copy img_4183-copy img_4193-copy img_4195-copy img_4196-copy img_4200-copy img_4224-copy img_4289-copy img_4301-copy img_4312-copy