تاریخ: ۹:۵۱ :: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
درس کنگره آمریکا به نمایندگان ما

محمد ایمانی

  • محمد ایمانی

دولت ها در سیاست خارجی معمولا محافظه کارانه تر از پارلمان هر کشور رفتار می کنند و مواضع پارلمان ها قاطع تر است. به عبارت دیگر، پارلمان خط مقدم دفاع از منافع ملی است.

در هفته ای که سپری شد، ۴۱۹ دموکرات و جمهوریخواه عضومجلس نمایندگان آمریکا _ از مجموع ۴۲۰ نماینده _ تحریم های ضد ایرانی و هسته ای موسوم به ISA را برای ۱۰ سال تمدید کردند و سپس قانون ممنوعیت فروش هواپیما را به تصویب رساندند.

هر دو اقدام، نقض صریح برجام است. اما در این طرف ۲۰۰ نماینده مجلس به خاطر مذاکرات برجام که ۱۶ ماه پیش تمام شده، از تیم مذاکره کننده تمجید و تشکر کردند؛ بدون آن که وزارت خارجه را برای کوتاهی در پیگیری نقض پیاپی برجام مواخذه کنند.

قطعا هدف مهم ما در برجام لغو تحریم های مالی و بانکی بود که همچنان پا بر جاست اما مدیران دولتی، خرید هواپیمای لوکس را برای مردم فاکتور می کردند. آنها اکنون باید توضیح دهند که چرا درباره نقض مجدد برجام ساکتند، البته اگر وکیل الدوله ها دست از تملق بردارند و مطالبه گر باشند.