تاریخ: ۸:۴۶ :: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

گفت: آخه این چیه سرت کردی؟! مثل اُمُّل ها… مثل اینکه قرن ۲۱ ایم … شبیه مردم عصر حجر می گردی!! گفتم: واقعاْ؟! عصر حجر یعنی کِی؟! … گفت: چه میدونم… ۱۴ قرن پیش! گفتم: ۱۶ قرن پیش عصر حجرتره یا ۱۴ ؟! گفت: معلومه ۱۶ گفتم: پس شما با این حساب باید اُمُّل تر […]

گفت: آخه این چیه سرت کردی؟! مثل اُمُّل ها…
مثل اینکه قرن ۲۱ ایم … شبیه مردم عصر حجر می گردی!!

گفتم: واقعاْ؟! عصر حجر یعنی کِی؟!

گفت: چه میدونم… ۱۴ قرن پیش!

گفتم: ۱۶ قرن پیش عصر حجرتره یا ۱۴ ؟!

گفت: معلومه ۱۶

گفتم: پس شما با این حساب باید اُمُّل تر باشید که مثل مردم ۱۶ قرن پیش می گردید!
اونم زمانی که بهش می گفتن عصر جاهلیت!! دیگه از اسمش هم پیداست که چقدر اُمُّلیه…

دیگه پی اش رو نگرفت گذاشت رفت…
.
.
.
و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی – احزاب ۳۳
و به همسرانت بگو خود را مانند زنان جاهل نیارایند