تاریخ: 15:16 :: 1392/05/09

دو شب پیش در حالی که بیشتر مردم برای احیا به مساجد و حسینیه ها رفته بودند یکی از منازل واقع در بلوار بسیج مورد دستبر دزدان قرار گرفته است. این هشمهری مالباخته به خبرنگار میبد خبر گفت: تمام طلاجاتی که در منزل بوده همراه با دسته چک و مقداری پول نقدی که تقریبا ارزشی […]

دو شب پیش در حالی که بیشتر مردم برای احیا به مساجد و حسینیه ها رفته بودند یکی از منازل واقع در بلوار بسیج مورد دستبر دزدان قرار گرفته است.

این هشمهری مالباخته به خبرنگار میبد خبر گفت: تمام طلاجاتی که در منزل بوده همراه با دسته چک و مقداری پول نقدی که تقریبا ارزشی معادل ۱۵ میلیون تومان را داشته است به سرقت رفته است.

لازم به ذکر است که همشهریان گرامی در شب های احیا باید تمام موارد ایمنی را رعایت کنند زیرا در این شبها بسیاری از خسر الدنیا و الاخره ها تازه کارشان شروع می شود و به جای راز و نیاز به دنبال سرقت از منازل روزه داران هستند.

پاسخی بگذارید