تاریخ: 15:10 :: 1392/05/09

در این مراسم که با حضور امام جمعه شهرستان میبد و اعضا در منزل شیخ نیا برگزار شد. اعضای پیرامون مسائل شهرستان به بحث و نظر پرداختند که خبرهای آن متعاقباً اعلام خواهد شد. از حواشی این مراسم استعفای شیخ نیا از ریاست مجمع بود که آیت ا… اعرافی با این درخواست مخالفت کرد.

در این مراسم که با حضور امام جمعه شهرستان میبد و اعضا در منزل شیخ نیا برگزار شد. اعضای پیرامون مسائل شهرستان به بحث و نظر پرداختند که خبرهای آن متعاقباً اعلام خواهد شد. از حواشی این مراسم استعفای شیخ نیا از ریاست مجمع بود که آیت ا… اعرافی با این درخواست مخالفت کرد.

پاسخی بگذارید