1. نوشته هایی با برچسب کشتارگاه دام میبد
آگهی مزایده عمومی واگذاری کشتارگاه دام میبد

شهرداری میبد در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت و بهره برداری کشتارگاه دام واقع در بلوار خرمشهر به مدت یکسال و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری