1. نوشته هایی با برچسب چادر
صنعت «موتابی» میبد به تار مویی بند است

کارشناس پایگاه پژوهشی شهر تاریخی میبد: صنعت موتابی بفروئیه میبد باسابقه چندین قرن، دارد تبدیل به یک خاطره می‌شود.

قالب خبری