1. نوشته هایی با برچسب وند پژوهی
پرخشه‌هایی از زبان فارسی؛ وندپژوهی «چم»

دکتر ابوالفضل امامی میبدی/ دبیر ادبیات فارسی مجتمع شهید باهنر در رم/ ایتالیا

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
عروسی لاکچری(کلیک کنید)
قالب خبری