1. نوشته هایی با برچسب مهمانشهر
۳۳ مدرسه ویژه تحصیل اتباع بیگانه در استان وجود دارد

مسئول امور تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی استان یزد، از وجود ۳۳ مدرسه ویژه تحصیل دانش‌آموزان اتباع بیگانه در این استان خبر داد.

گزارش تصویری از اکران فیلم “قهرمانان کوچک” برای دانش آموزان افغانستانی مهمانشهر میبد
با همکاری سینما نگار شهیدیه و جبهه فرهنگی انقلاب میبد؛

با ابتکار سینمانگار شهیدیه و همکاری جبهه فرهنگی میبد، فیلم “قهرمانان کوچک” برای دانش آموزان افغانستانی مهمانشهر میبد اکران شد.

قالب خبری