1. نوشته هایی با برچسب مراجع قضایی
پلمپ دو واحد عرضه فراورده های خام دامی در میبد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان میبد گفت: دو واحد عرضه فراورده های خام دامی در شهرستان میبد پلمپ و صاحبان آن جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری