1. نوشته هایی با برچسب قیمت نان
افزایشی در خصوص نرخِ انواعِ نان اجرا نشده است

حجت الله خلیلی گفت: هیچ گونه افزایشی در خصوص نرخِ انواعِ نان(به جز نانِ خشک که به زودی اعلام میگردد) اجرا نشده است.

هر گونه افزایش مجدد قیمت نان تخلف است

معاون توسعه بازرگانی اداره صنعت و معدن و تجارت استان یزد گفت: هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ اعلام‌شده تخلف بوده و با متخلفان برخورد می‌شود.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری