1. نوشته هایی با برچسب سونوگرافی
ارائه نامناسب خدمات “سونوگرافی” در میبد به علت کمبود نیروی متخصص است
دکتر ناصر آقایی در گفتگو با میبدما؛

رئیس بیمارستان میبد اظهار داشت: مشکلات ایجاد شده در ارائه خدمات سونوگرافی میبد به علت کمبود متخصص می باشد.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری