1. نوشته هایی با برچسب رییس جهاد کشاورزی میبد
نانوایی‌های میبد به دستگاه‌ کارتخوان هوشمند مجهز می‌شوند
در نشست خبری مطرح شد:

رییس جهاد کشاورزی میبد گفت: همه نانوایی‌های میبد از ابتدای تیر ماه به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز می‌شوند تا از فروش آرد در نانوایی‌ها به صورت آزاد جلوگیری و مشخص شود هر نانوایی چه تعداد نان فروخته‌ است.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری