1. نوشته هایی با برچسب جریمه
راهکاری برای کم کردن تصادفات در میبد

یادداشت یکی از مخاطبین میبدما/ نام محفوظ

امام جمعه ای که از جریمه شدن خوشحال شد+ جزئیات

ماشینی که بنده پارک کرده بودم، در خلاف جهت خیابان بود و پلیسی که برای نماز جمعه آمده بود، شماره پلاک ماشین را یادداشت کرده بود و هنگامی که برای تحویل برگ جریمه پیاده شد …

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری