1. نوشته هایی با برچسب بزه کاری
کمک خیرین میبدی به بزه دیدگان پرونده های کیفری

رئیس دادگستری شهرستان میبد گفت: در اقدامی جدید و خاص، خیِّرین میبدی، پرداخت خسارت به سی نفر از بزه دیدگان در پرونده های کیفری را بر عهده گرفتند.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری