1. نوشته هایی با برچسب امار ازدواج
سیر نزولی سنت ازدواج طی دهه ۹۰ در استان یزد

مدیرکل ثبت احوال استان یزد گفت: بر اساس آمارهای موجود در ثبت احوال استان یزد، سنت ازدواج در این استان در دهه ۹۰ سیر نزولی داشته است.

کاهش ۱۷ درصدی ازدواج در استان یزد

مدیرکل ثبت احوال استان یزد با بیان اینکه آمار ازدواج و طلاق در استان یزد نگران کننده است گفت: آمار ازدواج در این استان در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته است.

قالب خبری