1. نوشته هایی با برچسب اشتغال زنان
نظر اسلام درباره اشتغال بانوان چیست؟

در دنیای اسلام ما برای برخی از خدمات نیاز به کار زنان داریم مثلا برای تربیت دختران نیاز به معلم زن است، برای درمان زنان و بانوان نیاز به پزشک زن است، حتی برای کارهای پرستاری و زخم بندی و مداواها نیاز به خدمت زنان می باشد.

تغییر ترکیب جمعیتی ایران و آینده ای که باید برای آن برنامه ریزی کرد
به مناسبت هفته سالمندان؛

دهم تا شانزدهم مهر ماه با شعار آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان و با محوریت تکریم و توانمند سازی و جلب مشارکت این قشر از جامعه به عنوان هفته سالمندان نامگذاری شده است.

قالب خبری