تاریخ: 11:27 :: 1400/06/17
عروس یمن

احمد کریمی

کتاب عروس یمن را مدتی قبل مطالعه کردم، شاید شلوغی کارها از یادم برد که یادداشتی هم درباره این کتاب بنویسم اما این روزها که خبر اسارت سیدحسن از شخصیت های اصلی کتاب به دست استخبارات منصورهادی منتشر شد، یادم آمد که حق مطلب را به جا نیاورده‌ام.

کتاب عروس یمن چند ویژگی دارد که آن را در حوزه کتاب های محور مقاومت خیلی خاص می کند؛ یکی اینکه ما در محور مقاومت یمنی شاید هیچ مکتوبی که حق مطلب را ادا کند، نداشته باشیم، و انتشار آن نیز دقیقاً در زمانی که موضوع یمن تیتر یک رسانه های جهان و مخصوصاً منطقه است، شاید یکی از نقاط قوت آن باشد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه کتاب در زمانی منتشر می شود که شخصیت های کتاب، هنوز در متن خطر هستند و امکان دارد هر لحظه اتفاقی برای آنها بیفتد، یعنی مانند همین اتفاقی که همین روزها برای سید حسن افتاده است؛ کتاب، خاطرات یک شهید یا سوژه های تمام شده نیستند، بلکه هنوز زنده و حاضر میان طوفان حوادث زندگی می گذرانند! و ما بخشی از زندگی همین روزهای این شخصیت ها را هم در کتاب می خوانیم…

و از نقاط قوت بسیار شاخص کتاب، چند زبانی روایتگری در آن است؛ اینکه مخاطب و خواننده کتاب، دورترین نقطه از نگاه ما در محور مقاومت را با زبان شخصیت های مختلف می خواند، یعنی یک اتفاق خاص؛ این جدا از خاص بودن شخصیت‌هایی مانند سید حسن و همسرش خانم مومنی است، که هر کدام مسیری پر فراز و نشیب را تا اینجا طی کرده اند!

این کتاب، یک کتاب ویژه است، این را فراموش نکنید …

برچسب ها:

پاسخی بگذارید