عضو شورای شهر میبد:
تاریخ: ۸:۵۶ :: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
حداکثر اعتبار پروانه های ساختمانی در شهر میبد یک سال است

عضو شورای شهر میبد گفت: حداکثراعتبار پروانه های ساختمان های مسکونی و تجاری در شهر میبد از زمان صدور، یک سال می باشد و برای پنج سال نیز قابل تمدید است.

به گزارش میبدما؛ علیرضا آزادمنش اظهار داشت: بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال هزار و سیصد و نود و نه شهرداری میبد که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، حداکثر اعتبار پروانه های مسکونی و تجاری از زمان صدور یک سال می باشد و برای پنج سال نیز قابل تمدید است.
وی افززود: به همین استناد، تمدید پروانه های ساختمانی بعد از مهلت اعتبار، بر اساس تبصره دو ماده بیست و نه قانون نوسازی و عمران شهری مصوب هفتم آذر ۱۳۴۷  که آخرین اصلاحات آن در تاریخ هشتم دی ماه ۱۳۸۸ به انجام رسیده صادر می شود.
آزادمنش در تبیین این تبصره گفت: در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان‌سازی می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها، ساختمان خود را به اتمام برسانند.

وی بیان داشت: در صورتی که تا دو سال، بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به چهار درصد در سال بالغ گردد.

علیرضا آزادمنش گفت: ابنیه نا تمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد شد.