تاریخ: ۸:۰۳ :: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
استعفای رئیس اداره راه و شهرسازی میبد + متن استعفا

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان میبد از سمت خود استعفا داد.

به گزارش میبدما؛ مصطفی اعتمادی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان میبد با نوشتن متن استعفای خود، از این سمت کناره گیری کرد.

متن استعفای رئیس اداره راه و شهرسازی میبد به شرح ذیل می باشد؛

جناب آقای مهندس رضا یادگاری

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان یزد

سر آغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یکسر خطاست

قبل از شروع متن استعفا اشاره به چند نمونه از بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم عمل بر اساس قانون را برای تذکر به خود لازم دانستم:

آنچه مهم است اسـتمداد از خداونـد متعال و حفظ رابطه‌ با خدای متعال است. آنچه در درجه بعد مهم است ارتباط صـمیمانه‌ی با مردم است؛ اقتدار را همراه کنید با محبّت و صـمیمیّت نسـبت به مردم. آنچه مهم است پایبنـدی به قـانون است؛ هیـچ کار بی قانون انجام نگیرد. و بالاخره آنچه مهم است جرئت و گسـتاخیِ لازم در اجرای قانون است؛ آنجایی که قانون هست، ملاحظه‌ی هیچکس را نکنید؛ با جرئت وارد بشوید، با دلیری واردِ بشوید، وظیفه ای را که قانون بر عهده شـما گذاشـته است انجام بدهید. از قانون تخطّی نباید کرد، در اجرای قانون هم هرگز تأمّل و تردیـد نبایـد ورزیـد. آنجایی که قانون است بایـد اجرا کنیـد. مشـکل عمـده‌ی کشورها و ملّتها همین است که در اجرای وظیفه‌ی دینی خود، وظیفه‌ی وجدانی خود، وظیفهی عقلانی خود و وظیفه‌ی انسانی خود دچار تردید و تأمّل میشوند.

۱۳۹۶/۶/۲۶

بیانات در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

دولت به قانون اهمیت بدهـد. بله اینی که آقای رئیس جمهور گفتنـد که همه بایـد قانون را رعایت کنند، بله مسـلم است؛ مجلس، قوه‌ قضائیه، دسـتگاه‌های گوناگون، باید قانون را رعایت کنند؛ به آنها هم ما توصـیه این را میکنیم، به شـما هم توصیه میکنیم. قانون را دقیق رعایت کنید. خوب، حالا بعضی از منتقدین دولت گفتند که دولت قانون را رعایت نمیکند. آقای رئیس جمهور هم در جواب گفتند که نه، این دولت قانونگراترین دولتهاست. این، دو تا ادعا شد؛ دو طرف قضیه. باز من این جا کار ندارم که کدام طرف ترجیح دارد، کدام طرف ترجیح ندارد. من میخواهم به شما عنوان مسئولین مجریه کشور سفارش اکید بکنم که به قانون اهمیت بدهید. اگر چنانچه ما اینجا قانون را در مسـئله ای خاص شکستیم و عمل نکردیم، صرفا این نیست که یک قانون نقض شده باشد؛ بلکه معنایش این است

که یک راهی، یک خطی باز شـد که این خط، دنباله خواهد داشت. کار قانون شـکنی اینجوری است. اینجا که قانون نقض شد، نقض قانون یک فرصت تازه ای پیدا کرد که به وسـیله دیگران انجام بگیرد. لذاست که به مسئله قانون، خیلی اهمیت بدهید

۱۳۸۸/۶/۱۶

بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت

من معتقدم باید به قانون عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب میشود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزی هم که قبول نـداریم، بایـد عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانون بد بهتر از بی قانونی و نقض قانون است. اینکه ما قانون را هرجا طبق میل ما از آب در می آید، قبول داشته باشیم؛ هرجا نتیجه اش طبق میل ما از آب درنمی آید، قبول نداشته باشیم، منطقی نیست. من معتقدم قانون باید ملاک باشد؛ اما اینکه در این مجموعه مورد تنازع، کی قانون را رعایت کرده، کی قانون را شکسـته، بین شـما و آنها محل اختلاف است. آن روز من با آقای موسوی لاری صحبت میکردم و به نظرم همین نکته را گفتم. شما چیزهایی میگویید، آنها هم چیزهایی میگویند؛ آیا میتوان ادعای یک طرف را همینطوری قبول کرد؟ نه، اگر به جای حساسی برسد و محتاج تصمیم گیری باشد، و اگر نوبت ازمراحل قانونی بگذرد و به رهبری برسد، شـکی نیست که بنده وارد میشوم و به آنچه تشخیص میدهم وظیفه است، عمل خواهم کرد؛ کما اینکه تا الان هم چنین چیزی اتفاق افتاده است؛ درمورد انتخابات هم اتفاق افتاده و باز هم همینطور خواهد بود؛ اما این معنایش این نیست که اگر شـما صـلاحیت کسی را تأیید کردید و دیگری رد کرد، یا شما رد کردید و دیگری او را قبول داشت، لازم باشد رهبری وسط بیاید و بین شـما و آنها داوری کند؛ نه، مجرای قانونی و روش قانونی وجود دارد. یا مثلا اگر شـما صلاحیت کسی را تأیید کردید و او صالح نبود و از زیر دست شما رد شد، ممکن است بنده او را بشـناسم و به این کار راضی هم نباشم؛ اما من هیچ وظیفه ای ندارم بیایم جلو این آدم را بگیرم؛ مجرای قانونی‌اش را طی میکند. شما وزارت کشور هستید وکار خودتان را میکنید؛ شورای نگهبان و هیأت نظارت هم مسئولانی هسـتند و کار خودشان را میکنند. طبق قانون هم هر دوی شما موظفید عمل کنید؛ اگر هم هر کدام برخلاف قانون عمل کنید، یک راه قانونی وجود دارد. اینطور نیست که ما بگوییم کار شـما را قبول نداریم، چون آن را خلاف قانون میدانیم؛ یکی دیگر هم به ما بگوید کار شـما را قبول نداریم، چون آن را خلاف قانون میدانیم. قانون، مشخص و واضح است و زبان روشنی دارد و باید طبق آن عمل شود

۸۲/۱۰/۲۲

بیانات در دیدار استانداران سراسر کشور

تصوّر نکنید کسانی که از مصادره زمین های ملی و از قانون شکنی به سرمایه های بیحساب دست یافته اند و جریان های مالی را با ویژه خواریهای خود به سمت جیب هایشان سرازیرکرده اند، الان که شما سرِ کار آمده اید، آرام بنشینند و دست از پا خطا نکنند؛ نخیر، اینها توطئه خواهند کرد؛ از نقاط ضعف استفاده خواهند کرد؛ نقاط ضعفی خواهند آفرید تا از آنها استفاده کنند. باید مراقب اینها باشید.

۸۲/۹/۱۷

بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهرانسلام علیکم و رحمه اﷲ و برکاته

احترامـاً؛ باسـتحضارتان میرسـانم اینجـانب مصـطفی اعتمـادی افتخـار دارم پس از سالهـا تلاش در حوزه راهـداری و علاقه زیاد در این حوزه (همانطور که مستحضـرید در آزمون اسـتخدام پیمانی نیز با حکم کارشـناس راه و ابنیه فنی راه قبول شـده و با دادن تعهـد ده سال خـدمت درشهرسـتان میبـد در حوزه راهـداری شهرسـتان مشـغول بکار شـده و بعـد از جـدا شـدن معاونت راهـداری نیز با ابلاغ شـماره ۶۱۸۵۱ مورخ ۹۵/۸/۲۹ در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مشـغول بکار شدم)، با عنایت به توفیق اجباری که قسـمت گردید برای ادامه انشااﷲحرکت جهادی خود (علی الرغم عدم رضایت و هماهنگی با اینجانب ضمن ابلاغ به شماره ۲۸۸۰ مورخ ۹۶/۱/۲۴ و با اجبار مدیران اسـتانی)  در حوزه راه و شهرسازی نیز ایفاء نقش نمایم و با توفیق الهی و هدایت حضرت حق، سنگر اداره راه و شهرسازی را مبارک دانسته وهمچون سـربازی به انجام وظیفه در این مجموعه که مدتی نیز با مدیریت حضرتعالی همراه شده و منشأ توفیقاتی بزرگ برای اینجانب می باشد، مشـغول شوم؛ بـدون تردید شخصـیت فرهیخته و مدیریت آمیخته به اخلاق و بزرگ منشـی و نوآوری و روز آمدتان همواره مشوق همگان برای خدمت مفرّح و دلکَش بوده است که خدای را در این نعمت شاکر و سپاسـگزارم؛ بویژه آنکه همپا و همراه افکار بلندتان شـیوه های مدیریت وگام های اجرایی را بیشتر آموخته و سـرمایه ای بی بـدیل را از آن فراگرفتم، باشد تا انشاءاﷲ توانسـته باشم در شهرسـتان عزیز و مقاوم میبد در راستای اهداف ترسیمی حضرتعالی که برخواسته از دغدغه ها و رهنمود های مقام عظمای ولایت است قدم هایی را به فراخور برداشته باشم.

لکن در ماه های اخیر با توجه به مسائل پیش آمده در شهرسـتان و انتظارات غیر قانونی و توقعات گروهی که بنظر ناشـی از سـهم خواهی های سیاسـی می باشد، مشـکلاتی را در فرارو احساس نموده که مذاکرات و تعامل و همراهی در راسـتای قانون نیز مؤثر واقع نگردید و تضعیف این اداره کل از تریبون های رسـمی (یک بار بعد از اجرای حکم دادگاه تصـرف اراضـی با وسـعت زیاد شخصی که چند دوره در …. نیزمشغول بوده و اخیرا نیز بعد از تعطیلی کار تصرف جدید؟! اراضی ملی دولت که رای قطعی دادگاه نیز دارد با وسعت زیاد و با بیل مکانیکی که تصاویر و گزارش آن توسط یگان حفاظت ارسال گردیده است) را جفا در حق این اداره جهادی دانسـته و خوف آنرا دارم تا سلیقه برخی افراد بی انصاف، زیرساخت ها و زحمات گذشـته و تحولات و تلاش های صورت پذیرفته در این شهرستان را که روزی در خلاء و مظلومیت پیگیری شده و به اجرا رسـیده تحت الشعاع قرار دهد و این خـدمات که طی این حـدود دو سال و هفت ماه توفیق خـدمت چون پیگیری تامین اعتبارجهت تکمیل راه نـدوشن-ورزنه که آخرین آن منجر به اعتبار حـدود ۵۰ میلیارد ریال گردیـد، پیگیری مطالعه کمربندی شـهر ندوشن، احداث محور روستایی تلخستان، احداث محور ورودی شهر از سمت کمربندی (بفروئیه و بیده)، تعریض و اصلاح محور مزرعه کلانتر و راه آهن میبد،آسـفالت معابر شهری میبد با اختصاص قیر، احداث پروژه مرکز بهداشت و پارک شهیدیه، آسفالت معابر بافت فرسوده، اصلاح شبکه آب شرب شهیـدیه، بهسازی معابر وجـدول گذاری و آسـفالت شـبکه شـهری، کف سازی و ساماندهی محدوده اطراف حمام تاریخی محله شـهیدیه، تکمیل ورزشـگاه شهیدیه، بازسازی دبستان ۶ کلاسه شهید ذوالفقاری، سامانـدهی معابر محله سـربالاو (محله میبـد بالا و پائین)، تهیه طرح بازافرینی بافت تاریخی شـهر میبـد (بنـد یک مصوبه سـتاد ملی)، پیگیری تهیه آلبوم شـناسایی اراضـی دولتی، پیگیری واگذاری زمین جهت واحدهای دولتی وخدماتی و…، پیگیری آسـفالت معابر محدوده مسـکن مهر، پیگیری واگذاری بخشـی از وظایف اداره به دفاتر پیشخوان دولت، پیگیری جدی مجوز نصاب مالکانه قانون زمین شـهری جهت اشـخاص در محدوده اراضی دولتی برای احقاق حقوق آنها و عدم ارجاع این موارد به محاکم قضایی وصـدها اقدام دیگر که بر گرفته از درایت و مدیریت حضـرتعالی و دیگر همکاران و تقریبا تمامی اقدامات با پیگیری در سـطح ملی و تخصـیص اعتبارات ملی بوده؟! که بعضا عملکردی بی سابقه یا کم سابقه در سالهای فعالیت اداره راه و شـهرسازی میبـد می باشد مورد خدشه واقع شود وگفتارها و نطق های کارشناسی نشده و مغرضانه میتواند نیز گواه بر این احتمال باشد.

لذا ضمن اسـتدعای صدور دستور رسیدگی و پیگیری فوری نامه ۱۸ بندی و در ۵ صفحه به شماره ۷۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ به اداره کل در خصوص اقدامات و مکاتبات بلاتکلیف این اداره در راستای شرح وظایف قانونی جهت مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال که دسـتور ارسـال رونـوشت آن نیز به دادسـتان محـترم و ریـاست محـترم دادگسـتری شهرسـتان بـا پست پیشـتاز دوقبضه داده شـده است بدینوسـیله بر آن شـدم به محضـرتان عرضه بـدارم برای حفـظ جایگـاه رفیـع این اداره کـل بـویژه در اسـتان یزد و حفـظ و حراست ازدسـتاوردهای مـدیریتی حضـرتعالی که مـایه فخر و مباهـات مـا سـربازان کوچکتـان است و به منظور پرهیز از تبـدیل شـدن فضای قانون‌گرایی سازمان کشور به جولانگاه سیاسی جریانات نه چندان مفید به حال مردم عزیزمان و مانع شدن از بروز هزینه های غیر منصفانه برای این اداره کل عظیم و جهادی، تصمیم قطعی خود را برای واگذاری مسئولیت اداره شهرستان از امروز به سایر عزیزان اعلام نموده و حفظ آرامش و روند رو به رشد اداره کل را بر موقعیت اداری ترجیح میدهم.

بدون شک آنچه مورد انتظار مردم فهیم و قدر شـناس‌مان می باشد حرکت بر اساس قانون، حکمت و اخلاق و فضایی آکنده از عشق به خدمت و نه اشتیاق به سـمت های زودگذر که مطمئناً انسجام نیروهای متعهد و علاقمند نیز در گرو همین مهم است و یقیناً که با تدبیر حضرتعالی آنچه رضایت خداوند متعال و صلاح اداره کل می باشد اتفاق خواهد افتاد.

انشاءاﷲ شاهد تسـهیل بیشتر مسـیر خدمت در شهرسـتان و حرکت های ارزشـمند در مجموعه ی اداره کل راه و شـهرسازی اسـتان در فضایی صمیمی و معنوی باشیم.

از خداوند متعال سلامت و سربلندی روز افزونتان را در سایه سار دلنشین ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اﷲ العظمی الامام خامنه ای(مدظله العالی) خواستارم.

 

والسلام علیکم و رحمه اﷲ وبرکاته ۱۳۹۸/۱۰/۱

مصطفی اعتمادی

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان میبد

نظرات کاربران (۴)

 1. یوسفی

  سلام
  عمل براساس قانون چنان اهمیتی دارد که حضرت اقا در اغتشاشات بنزینی خود را فدای عمل به قانون کردند. چرا در میبد عمل به قانون حهالت و کم اطلاعی شمرده شده است؟

 2. علیرضا زارعی

  عمل به قانون خوب است ولی چوب لای چرخ مردم گذاشتن و مردم ازاری خوب نیست

  • Ya hoseein

   سلام
   مگه شهر دستگاه امنیتی و نظارتی ندارد که خلاف قانون چوب لای چرخ مردم بشه گذاشت.
   اینو بگم الان دوره ای شده که شخص ارباب رجوع اگر خلاف قانون چوب لای چرخش بگذارند دمار از روزگار کارمند در می آید.
   فقط بیت المال است که خلاف قانون چوب لای چرخش رفته و مسئول متولی حفظ هم چون می بیند به راحتی کسانی که دستشان با بردن میلیاردها تومان بیت المال آلوده کردند کمش رو هم هزینه می کنند و ادم جمع می کنند و…
   مگه هزینه بدم که چه؟ سر پستم میمونم و بیت المال هم که صاحبان اصلیش از اموالشان خبر ندارند که پیگیر بشوند.

 3. Nosret

  قانون برای همه یکسان است