فرمانده نیروی انتظامی میبد؛
تاریخ: 20:06 :: 2019/08/08
با قبح شکنی و مراسم‌های خارج از عرف و شرع با قاطعیت برخورد می کنیم

فرمانده انتظامی میبد گفت: ما و مسئولین ذی‌ربط در مورد حاشیه های ایجاد شده در مولودی‌خوانی یکی از تالارهای میبد پیگیر هستیم.

سرهنگ سید محمدطاهر موسوی در پاسخ به خبرنگار میبدما در این مورد اظهار داشت: برگزار کننده این مراسم، قبلا هم چندین برنامه اجرا داشته که تعهداتی هم در این قبال داده بوده اما در مراسم مورد نظر این تعهدات رعایت نشده است.

وی افزود: به محض اطلاع یافتن از مسائل ایجاد شده در جشن و گزارشی که به ما رسیده بود، آن را متوقف و تعطیل کردیم و مسئول برگزاری و مسئول تالار را برای ارائه توضیحات فراخوانده ایم.

سرهنگ موسوی بیان داشت: مجوزها در این موارد داده می شود و تعهداتی هم از مسئولین برگزاری گرفته می شود، اما تندروی کردن در برگزاری، جدا از برنامه ای که ارائه می دهند، قابل پیگیری است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان میبد گفت: دستگاه های انتظامی با مسائلی که با شادی مردم مرتبط است تقابلی ندارند، اما قبح شکنی و اجرای مراسم بر خلاف عرف و شرع را با قاطعیت برخورد می کنند.