تاریخ: ۹:۱۴ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
برای فقیهی اندیشمند …

دکتر پهلوانیان مدیرکل صدا و سیمای یزد در یادداشتی پس از دیدار با آیت الله اعرافی امام جمعه میبد چنین نوشت :

فقیه اندیشمند کم نیست اما فقیه اندیشمند آگاه به اقتضائات و نیازهای امروز و روشنفکر کم هست.

دانشمند و فرهیخته شاید بسیار باشد، اما دانشمندانی که در عین فرزانگی علمی، در مدیریت مسلط، آگاه و مجرب باشد قطعا تعداد زیادی نیست.

مدیر برجسته و مسول موفق در حوزه کاری خود ممکن است کم نباشد اما مدیر برجسته و در عین حال متخلق، صمیمی و متواضع قطعا کم هستند.

و … استاد عزیز و گرانقدر آیت الله اعرافی، هم فقه و مجتهد بزرگی هستند و هم روشنفکر کم نظیر و آگاه به مسائل روز دنیا، هم اندیشمندی برجسته در حوزه علمیه و دانشگاه هستند و هم مدیر پر افتخار و صاحبنام ، هم مسولی ممتاز و مجرب هستند و هم استاد اخلاق و تواضع و بسیار ساده و زیست؛

شخصیتی برجسته که شان و جایگاه علمی و عملی ایشان چه در استان و چه در کشور مغفول و ناشناخته مانده است.

یاد پدر بزرگوارشان عالم عارف مرحوم آیت الله معاصر گرامی و روحشان شاد.