تاریخ: ۶:۳۹ :: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سپنتا نیکنام و یک نکته مهم!

دکتر سید مصطفی میرمحمدی/ دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران/ استاد حوزه و دانشگاه

اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام وفق اصل ۱۱۲ قانون اساسی در اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر عضویت غیرمسلمانان در شوراهای شهر و روستا نظر مجلس را علیرغم خلاف شرع بودنش ترجیح دادند و به این ترتیب سپنتا نیکنام قادر است مجددا به شورای شهر یزد برگردد

این روند نشان داد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بالایی در بازکردن گره ها و بن بستهایی که ایجاد میشود دارد که در این باره بسیاری از دوستان قلم زدند اما این ماجرا یک نکته دیگر را هم نشان داد؛ نکته ای که کمتر به آن توجه شد

این قانون با این همه زمانی که مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص و کمیسیونهای تخصصی نهادهای اولی و سومی گذاشتند تنها یک مصداق دارد و آن سپنتا نیکنام است! سپنتا در جریان انتخابات شوراهای اخیر یزد تنها ۲۰هزار رای از ۲۶۰هزار رای ماخوذه کسب کرد و بعد از صدور دستور موقت دیوان از راهیابی به شورا بازماند

اما پروپاگاندای بسیار عظیمی که از سوی برخی افراد و نهادهای رسمی و پیاده نظامهای غیررسمی آنان براه افتاد این مساله حاشیه ای دسته چندم را تبدیل به مساله اول کشور کرد و در پدیده ای شگفت انگیز وقت بسیاری از حداقل سه نهاد بسیار مهم کشور را مصروف آن ساخت

مجمع تشخیص جلسات زیادی ندارد و در مسایل بسیار مهم معمولا ورود میکند اما در این موضوع تک مصداقی اینقدر جنجال و هوچیگری خصوصا از ناحیه برخی مقامات دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت که مجلس وارد قانونگذاری درباره سپنتا شد و بعد از مخالفت شورای نگهبان برنظر خلاف شرع خود اصرار کرد و اینبار مجمع را هم درگیر نمود

این مورد مثال خیلی روشنی است برای آنکه متوجه شویم وقت مقامات تصمیم گیر طراز اول نظام چگونه صرف ماجرایی میشود که از میان هشتاد میلیون ایرانی فقط شامل حال فقط و فقط یک نفر میشود و احتمال تکرارش در انتخاباتهای دیگر بسیار نادر است. این درحالیست که در همین ظرف زمانی انبوهی از مسایل و مشکلات راهبردی اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر کشور است که مدتهاست در انتظار توجه مقامات مجلس و مجمع است