تاریخ: ۲۳:۰۴ :: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
“حرکت‌وبرکت” و مدیریت بعد از انجام کار !

غلامحسن علوی/ علی آبادما

یکی از من پرسید؛ مگر مسئولین میبد شما، از بچه های همین میبد خودتان نیستند؟

گفتم: بله، مسئولین اصلی شهرمان میبدی هستند…

گفت: خوب خدا پدرتان را بیامرزد، چرا برنامه هایی مثل جشنواره “حرکت و برکت” را در میبد اجرا می کنند که نشود با هیچ لودری آوار خرابکاری آن را برداشت؟!

گفتم: مشکل ما این است که مدیریت را بعد از انجام کار می کنیم و قبل از آن روی کارها، برنامه ریزی و فکر نمی کنیم…

گفت: چطور؟

گفتم: روباهی فرار می کرد، از او پرسیدند چرا فرار می کنی؟ گفت: خرگوش ها را می کشند، گفتند: تو که روباهی، چه ربطی به خرگوش ها داری؟ گفت: آخر می کشند و بعد وارسی می کنند که آیا خرگوش است یا نه!؟؟؟

این هم حکایت مدیریت بعد از انجام کار است!!!