تاریخ: ۱۹:۲۴ :: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
۷۰ درصد تخفیف کُشته‌ها !

به نظر بنده حقیر، بهتره راهی رو که مسئولین شهر های مذکور برای فرهنگ سازی کلاه ایمنی رفتند، ما هم بریم، اون وقت همین مردم ما هم، بدون کلاه ایمنی از خونه بیرون نمیان؛ و این یعنی تخفیف شاید 70 درصدی کشته های سال از موتورسواری !

غلامحسین علوی/ علی آباد ما

به مشهد یا تهرون که سفر می کنیم، یه چیز رو همه ما می بینیم، اون هم استفاده موتور سواران اونجا از کلاه ایمنی هست، حتی توی کوچه پس کوچه ها!

یه سوال: مردم مشهد، تهران و کلان شهرها، با مردم میبد چه تفاوتی دارند؟ مگه نه اینکه همیشه مردم یزد و به خصوص میبد رو بسیار مومن تر و اخلاقی تر از بقیه شهر ها می شناسند و همه نیز تائید می کنند؟

پس چرا مردم اخلاقی تر و مومن تر ما توی شهر خورشید، کلاه به سر نمیذارن؛ ولی مردم در شهر های بزرگ که اتفاقا فرار از دست پلیس توی ترافیک راحت تره و کار پلیس برای برخورد بسیار سخت تره، کلاه می ذارن؟!

به نظر بنده حقیر، بهتره راهی رو که مسئولین شهر های مذکور برای فرهنگ سازی کلاه ایمنی رفتند، ما هم بریم، اون وقت همین مردم ما هم، بدون کلاه ایمنی از خونه بیرون نمیان؛ و این یعنی تخفیف شاید ۷۰ درصدی کشته های سال از موتورسواری !