1. مطالب منتشر شده در دسته ی "گرافیک و کاریکاتور"
طرح گرافیکی طراح میبدی از سخنان اخیر برخی مسئولان؛ «یوم تبلی السرائر»

اما باید این را گوشزد کرد که اگر دیدی سایه ات، سنگین یا سبک، خیلی از خودت بزرگتر شده به طلوع دوباره ات مغرور نشو، شاید خورشید دلبندت درحال غروب کردن است…

بدجایی را نشانه رفته اید، شیعه غیرتی دارد به نام عباس! +طرح گرافیکی

دغدغه مان شده شمارش افراطیون که چهار میلیون و چقدرند؟ کم است که بدتر از خوارج آن طرفتر مشغول سوزاندن و خوردن انسانند و درآوردن خلخال از پای دخترکان بیگناه و ما میگردیم در میان بسیجیان سیدعلی پی خوارج!

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری