1. نوشته هایی با برچسب گروگان گیری
پایان گروگانگیری در میبد پس از ۱۲ساعت

دو گروگانگیر که با ربودن مرد جوانی قصد باج‌گیری داشتند ۱۲ساعت بعد از گروگانگیری دستگیر شدند.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری