1. نوشته هایی با برچسب کنگره بین المللی شعر توحیدی
ارسال ۱۰۰ اثر از خارج کشور به دبیرخانه شعر توحیدی

دبیر علمی سومین کنگره بین‌المللی شعر توحیدی با بیان اینکه ۵۰۰ اثر تاکنون به دبیرخانه کنگره بین‌المللی شعر توحیدی ارسال شد گفت: ۱۰۰ اثر از خارج کشور به دبیرخانه کنگره شعر توحیدی رسیده است.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری