1. نوشته هایی با برچسب نماینده کارگری
نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی: کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند

طرح تحول سلامت نیاز به بازنگری دارد و بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصمیم گیران حوزه سلامت کشور به فکر رفع مشکلات این طرح باشند. کارگران نباید هزینه افزایش حقوق پزشکان را پرداخت کنند.

قالب خبری