1. نوشته هایی با برچسب نقطه حادثه خیز
فیلم/ وضعیت نامناسب میدان شهید صدوقی میبد

یکی از نقاط حادثه خیز در شهرستان میبد، میدان شهید صدوقی واقع در خط سنتو می باشد.

قالب خبری