1. نوشته هایی با برچسب نظر اسلام درباره زن
نظر اسلام درباره اشتغال بانوان چیست؟

در دنیای اسلام ما برای برخی از خدمات نیاز به کار زنان داریم مثلا برای تربیت دختران نیاز به معلم زن است، برای درمان زنان و بانوان نیاز به پزشک زن است، حتی برای کارهای پرستاری و زخم بندی و مداواها نیاز به خدمت زنان می باشد.

قالب خبری