1. نوشته هایی با برچسب میراث فرهنگی میبد
مرمت بافت شارستان تا مسجد‌جامع‌کهن‌میبد انجام شد

مدیر پایگاه پژوهشی شهر تاریخی میبد از اتمام عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی بخش مهمی از بافت تاریخی میبد خبر داد.

قالب خبری