1. نوشته هایی با برچسب معضل کم ابی
نمایندگان استان یزد به رئیس جمهور نامه نوشتند

نمایندگان استان یزد پیرامون مشکلات آب در یزد به رئیس جمهور نامه نوشتند.

قالب خبری