1. نوشته هایی با برچسب قطار یزد تهران
توقف قطارهای رفت و برگشت یزد تهران

قطارهای رفت و برگشت “یزد تهران” رسماً از تاریخ ۱۶ دی ماه متوقف شده است.

قالب خبری