1. نوشته هایی با برچسب ضد جعل
از اولین پروانه ساختمانی ضد جعل در استان یزد رو نمایی شد

شهردار میبد از رونمایی اولین پروانه ساختمانی ضد جعل در سامانه هوشمند شهرسازی در استان یزد خبر داد.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری