1. نوشته هایی با برچسب شورا و شهرداری
چهارمین دیدار مردمی شهردار و اعضای شورای شهر

نشست مردمی شهردار و شورای اسلامی شهر میبد با اهالی مهرجرد برگزار خواهد شد

قالب خبری