1. نوشته هایی با برچسب شهردار و شورای شهر
تصاویری از سومین دیدار مردمی شورا و شهردار میبد

سومین دیدار محله ای شهردار و اعضای شورای شهر میبد در محله یخدان رقم خورد.

قالب خبری