1. نوشته هایی با برچسب روز 22 بهمن
🎥/ فیلم/ بهمن تماشایی میبد از دریچه دوربین میبدما

۲۲ بهمن در شهرستان میبد همزمان با سراسر کشور، در اوج شکوه برگزار شد

قالب خبری