1. نوشته هایی با برچسب دیدار مردمی شهردار
تصاویر/ چهارمین دیدارمردمی شهردار و اعضای شورای‌شهر

چهارمین دیدار محله ای شهردار و اعضای شورای شهر میبد در محله مهرجرد رقم خورد.

تصاویری از سومین دیدار مردمی شورا و شهردار میبد

سومین دیدار محله ای شهردار و اعضای شورای شهر میبد در محله یخدان رقم خورد.

قالب خبری