1. نوشته هایی با برچسب تمرین
انتقاد تنیسور میبدی از کم توجهی مسئولین ورزشی شهرستان
در گفتگو با میبدما مطرح شد؛

تنیسور حرفه ای میبدی از مسئولین ورزشی شهرستان میبد گله کرد.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری