1. نوشته هایی با برچسب تلفیق بودجه
دکترمیرمحمدی رئیس یک کمیته در تلفیق شد

دکتر میرمحمدی به عنوان تنها نماینده استان یزد در کمیسیون تلفیق بودجه، به عنوان رئیس کمیته سلامت و بهداشت تعیین شد.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری