1. نوشته هایی با برچسب اقتدار پدران
شکسته‌شدن اقتدار پدران عامل بسیاری از آسیب‌ها

سید محمدرضا قائم محمدی گفت: پدران عمود خیمه زندگی و مسئول خانواده‌ها هستند، شکسته شدن اقتدارآنها در میان خانواده‌ها باعث به وجود آمدن آسیب‌های زیادی شده و بانوان باید کمک کنند که پدران به جایگاه خود نه به معنی خشونت بلکه به معنی اقتدار بازگردند.

سایت امام خمینی
آپارات میبدما
بازاریابی شبکه ای
قالب خبری