ببینید | آیت‌الله اعرافی در جمع اصحاب رسانه شهرستان میبد:

▪️در موضوع آلایندگی صنایع، قرمز کردن یک پهنه کافی نیست و اقدامات دیگری هم باید برای حفظ محیط زیست انجام شود.

▪️در موضوع آلایندگی صنایع، قرمز کردن یک پهنه کافی نیست و اقدامات دیگری هم باید برای حفظ محیط زیست انجام شود.