ببینید | مصاحبه‌های دیدنی با مردم میبد در راهپیمایی روز قدس