انتشار پوستر فاطمیه، حجاب و عفاف توسط جمعی از اصناف و ادارات میبد

انتشار هفت هزار نسخه پوستر با محتوای فاطمیه، حجاب و عفاف توسط جمعی از اصناف و ادارات میبد.

به گزارش میبدما؛ جمعی از اصناف و ادارات میبد در اقدامی ارزشمند هفت هزار نسخه پوستر با محتوای فاطمیه، حجاب و عفاف جهت پخش در ادارات، اصناف و بانکهای شهرستان منتشر نمودند.
جهت تهیه پوستر می توانید به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میبد مراجعه نمایید.